اینستاگرام

200 بازگشت ،اینستاگرام کار نکرد.

نمایشگر شهری

باغ موزه دفاع مقدس – قم

جدیدترین نمونه کار گروه تجاری ساران، نصب و اجرای نمایشگر شهری برای افتتاحیه باغ موزه دفاع مقدس است که می توانید جزئیات آن را مشاده کنید

بیشتر بخوانید

نمایشگر شهری

مسابقات بدنسازی – قم

مسابقات پرورش اندام هر ساله در استان قم با مسئولیت مجید تلخابی برگزار می شود که در آن بهترین باشگاه ها و جوانان پرورش دهنده اندام انتخاب می شوند.

بیشتر بخوانید

نمایشگر شهری

برنامه‌ی تلویزیونی ماه عاشقی / قم

نمونه کار گروه تجاری ساران – برنامه تلویزیونی ماه عاشقی – تولید شبکه استانی قم / نصب و اجرای نمایشگر شهری + پرده ستاره ای

بیشتر بخوانید

نمایشگر شهری

برنامه تلویزیونی جاذبه – تولید شبکه اول سیما

برنامه تلویزیونی جاذبه تولید شبکه یک سیما بوده که دکور آن با پرده ستاره ای و تلویزیون شهری توسط گروه تجاری ساران تهیه و تنظیم گردیده است.

بیشتر بخوانید