اینستاگرام

200 بازگشت ،اینستاگرام کار نکرد.
تغییرات جدید رک ها و سیستم های خنک کننده دیتاسنترها
0

تغییرات جدید رک ها و سیستم های خنک کننده دیتاسنترها

تغییرات جدید رک ها و سیستم های خنک کننده دیتاسنترها پیش از وجود مراکز داده، سرورها در رک های ۱۹ اینچی نصب می شدند. فناوری خنک ...

بیشتر بخوانید